Skoldagar kan ibland kännas väldigt långa och många gånger är det svårt att hålla fokus och sitta still när kroppen bara vill röra på sig. Kan framtidens  klassrum med fiffiga tekniska innovationer bidra till att skapa mer lust, motivation och lärande? Det tror vi och tusentals elever i åk 6 som under en termin arbetet med att skapa framtidens klimatsmarta klassrum, designat för att skapa en trygg och trivsam samt kreativ och spännande miljö. En miljö där färgexplosioner, överraskande form, nya klimatsmarta material och oväntade tekniska lösningar får ta plats. Resultaten ser du här i en digital utställning – imponerande arbeten av Sveriges framtid! Läs mer om utmaningen på Chalmers hemsida.

Digital utställning